Politica de confidențialitate

Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale deținătorului/autorului blogului Jurnalului unui tata (https://jurnalulunuitata.ro, la care mă voi referi în continuare cu denumirea “blog”).

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la termenii la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării blogului.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Dacă sunteți vizitator al blogului se pot datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de blog.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea formularului pentru abonarea la newsletter disponibil pe blog.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferită pe blog.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al deținătorul blogului de a asigura funcționarea corectă a blogului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor blogului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitator al blogului, se pot prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct și voluntar în contextul utilizării blogului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de comentarii, abonarea la Newsletter, contactarea prin formularul Contact.

Comentarii

Când vizitatorii lasă comentarii pe blog, colectăm datele arătate în formularele de comentarii, dar și adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului.

Media

Dacă încarci imagini pe blog, ar trebui să eviți încărcarea imaginilor care au incluse date de locație înglobate. Vizitatorii blogului pot descărca și extrage toate datele despre locație din imaginile de pe blog.

Formularul de contact

Dacă vrei sa mă contactezi, poți folosi formularul de Contact din partea de sus a paginii. La fel ca în cazul comentariilor, va trebui să oferi un nume și o adresă de email validă.

Abonare la Newsletter

Dacă îți place blogul meu, te poți abona la Newsletter. Vei primi ocazional câte un email de la mine. Dacă nu dorești să mai primești informații, te poți dezabona oricând.

Cookies

Acest blog utilizează cookies. Cookies sunt date pe care un web site le transferă în scopul de a le stoca. Cookies sunt standard industrial și sunt folosite de cele mai multe site-uri, inclusiv de acest blog, ușurând accesul permanent al unui utilizator la site.
Această tehnologie ne permite să adaptăm site-ul la nevoile dvs. Cookies folosite sunt pentru analiza traficului în Google Anaytics. Dacă nu doriți informații colectate prin utilizarea de Cookies, există opțiunea de ștergere a acestora prin browserele de internet.

Conținut înglobat de pe alte situri web (embedded)

Articolele din acest blog pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte situri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt sit web.

Aceste situri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookies, să înglobeze urmărirea suplimentară a terților și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel sit web.

Social media

Blogul folosește pluginuri pentru a facilita comentarea de blog fiind logat la Facebook. De asemenea, blogul folosește funțiuni de share și like din Facebook și alte rețele sociale. Puteți verifica politica Facebook și modifica preferințele pe pagina https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Analitice

Acest blog este conectat la Google Analytics pentru a realiza rapoartele de trafic pe site, necesare pentru îmbunătățirea experienței de navigare și a conținuturilor livrate vizitatorilor.

Mai multe detalii despre politica de confidențialitate Google puteți citi aici: https://policies.google.com/privacy?hl=ro .

Cât timp îți păstrez datele

Dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată.

Ca principiu, administratorul blogului va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, administratorul blogului va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de administratorul blogului pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, autorul blogului poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină  autorul în desfășurarea activității prin intermediul blogului, ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea blogului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către autor prin intermediul blogului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea blogului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

Dreptul la informare

Dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către autorul blogului, conform celor descrise în prezentul document.

Dreptul de acces la date

Dreptul de a obține confirmarea din partea administratorul paginii web cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc.

Dreptul la rectificare

Dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către administratorul paginii web a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor

Fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
 • Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, administratorul blogului să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor

 • dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit;
 • dreptul ca aceste date să fie transmise de către administratorul blogului către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Dreptul la opoziție

În ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

 • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al administratorului blogului sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care administratorul blogului poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

 

Pentru informații suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office [at] jurnalulunuitata.ro sau direct prin formularul de Contact.

Pentru mai multe informații privind Termenii și condițiile utilizării blogului, vă rog accesați acest link.

Comentarii Facebook